Serwis pod patronatem:Nowoczesna Firma
PWN Biznes - Słownik Ekonomiczny

degradacja społeczna

degradacja społeczna

reklama

degradacja społeczna, utrata przez jednostkę lub grupę społeczną pozycji w hierarchii stratyfikacji społecznej;

przeciwieństwem degradacji społecznej jest awans społeczny lub utrzymywanie tych samych pozycji; najistotniejszymi wymiarami degradacji społecznej jednostki są: obniżenie się pozycji zawodowej, utrata stanowiska, bezrobocie, spadek dochodów i zamożności oraz utrata prestiżu; w społeczeństwach stanowych, charakteryzujących się niskim poziomem ruchliwości społecznej, przypadki degradacji społecznej były rzadkie, np. degradacja ze stanu szlacheckiego do kategorii o niższym statusie była sporadyczna, w praktyce tylko infamia mogła pozbawić szlachectwa; wzrost przenikalności barier społecznych w społeczeństwach rynkowych sprzyja większemu nasileniu degradacji społecznej — jest to sytuacja, w której np. dzieci inteligentów stają się robotnikami lub przechodzą do niższych kategorii umysłowych — niemniej postępujący wzrost liczby kategorii o wysokim statusie powoduje, że degradacja społeczna jest zjawiskiem występującym rzadziej niż awans społeczny.
Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN